2 Γ Ε Λ Ν Ι Κ Α Ι Α Σ

ΔΙΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

  • •Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς•
  • •Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς•
  • •Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς•

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ

•E-mail• •Εκτύπωση• •PDF•
•Αξιολόγηση Χρήστη•: / 1
•Χείριστο••Άριστο• 

Σας ενημερώνουμε, ότι με βάση την παρ. 3 του άρθρου 11

της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (ΦΕΚ 2005/31-05-2019),

για να αναγράφεται το θρήσκευμα στο απολυτήριο, πρέπει οι γονείς

να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο,ότι το επιθυμούν.

Αν δεν κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση,

δεν θα αναγραφεί το θρήσκευμα στο απολυτήριο.

Ως εκ τούτου , οι γονείς που επιθυμούν να αναγράφεται το

θρήσκευμα στο απολυτήριο των παιδιών τους θα πρέπει μέχρι τη

Δευτέρα 24/ 06 2019 να προσκομίσουν στο σχολείο μας υπεύθυνη δήλωση.

•Τελευταία Ενημέρωση στις ••Δευτέρα•, 24 •Ιούνιος• 2019 08:07••